Valdreskappleiken er lokalkappleik og runddansstemne for Valdres.


Kappleiken går på omgang i lokallaga i Valdres, og blir arrangert om våren. 

Arrangørmal

I 2008 vart det laga ein arrangørmal for framtidige lokalkappleikar. Dette vart gjort for å vitalisere arrangementet og Valdres folkemusikklag ønskjer at framtidige arrangørar skal følgje denne malen. Her kan de lesa kva arbeidsgruppa tenkte om arrangementet. 

I 2024 blir Valdreskappleiken arrangert av Vårflaumen 14. september.
I 2025 blir Vestre Slidre arrangør.

Resultatlister