Valdres folkemusikklag er sidan 2009 eigar av det ideelle selskapet Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS).


Foto: Anne-Marte Før

Selskapet driv Jørn Hilme-stemnet, Strunkeveko, Hilme året rundt og Folkedans Innlandet. Organisasjonen har ein brei og allsidig portefølje av aktivitetar. Valdres folkemusikkarrangement er nyskapande, har mange aktive og dedikerte medhjelparar, engasjerte publikummarar og deltakarar – og stor gjennomføringskraft.

Kyrre Strand
styreleiar
kyrre.strand@fremtind.no / 932 13 142

Ingvild Lie
dagleg leiar
post@hilme.no / 992 95 056

 

Sist oppdatert 10.05.24