Under finn de oversikt over aktuelle støtteordningar til frivillige lag og aktivitetar. 


 

Stønadsordningar:

https://www.folkorg.no/stoenadsordningar.607335.no.html

 

Innlandet Fylkeskommune:

Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk. Stipendordningen er åpen for alle kunstsjangere. 
Søknadsfristen er 1. august.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/stipend-for-etablerte-kunstnere.8303.aspx

 

Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/stipend-for-unge-kunstnere.8302.aspx

 

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt. Søknadsfristen er 1. november og 1. mai kl. 23:59.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kulturaktivitet-for-barn-og-ungdom.2658.aspx

 

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet.  
Søknadsfristen er 1. august for tilskudd i 2024. 

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kunst-og-kulturinstitusjoner.42109.aspx

 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans:

Små og raske midler

Formålet med støtteordningene er å stimulere til aktiviteter som skaper, formidler, bevarer, dokumenterer og tilgjengeliggjør norsk folkemusikk og folkedans som et tradisjonsrikt og nyskapende kulturuttrykk.

Søknader til «Små og raske midler» kan leveres når som helst og behandles vanligvis én gang per måned, med unntak av sommermånedene. Dato for neste behandlingsrunde annonseres i Søknadsportalen samt på Facebook.

 

Prosjektmidler

Formålet med støtteordningene er å stimulere til aktiviteter som skaper, formidler, bevarer, dokumenterer og tilgjengeliggjør norsk folkemusikk og folkedans som et tradisjonsrikt og nyskapende kulturuttrykk.

Søknader til Prosjektmidler behandles to ganger i året. Neste søknadsfrist er 1. november 2024.

 

Sparebankstiftelsen DNB:

https://sparebankstiftelsen.no/alt-du-ma-vite-om-a-soke-og-rapportere/

 

Kulturmidlar Nord-Aurdal kommune:

https://www.nord-aurdal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturmidler-og-legater/

 

Kulturmidlar Sør-Aurdal kommune:

https://www.sor-aurdal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturmidler/

 

Kulturmidlar Etnedal kommune:

https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/

 

Kulturmidlar Øystre Slidre kommune:

https://www.oystre-slidre.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturtilskot/

 

Kulturmidlar Vestre Slidre kommune:

https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskot-kulturmidler-stotteordningar-og-legat/

 

Kulturmidlar Vang kommune:

https://www.vang.kommune.no/tenester/utdanning-og-kultur/kultur/tilskotsordningar-kulturmidlar/

 

Oppdatert 13.05.24