Folkekulturen ligg djupt forankra i oss: Han er sporet frå fortida og moglegheitene for framtida.


Foto: Cathrine Dokken

 

Vi vil her samle stoff om tradisjonane innan folkemusikk og dans, samt om om sentrale utøvarar. Sjå undersidene.

 

 

 

Sist oppdatert 10.06.24