Valdres folkemusikklag består av sju medlemslag - eitt lag i kvar kommune, i tillegg til Valdres i Oslo.


 

Valdreslaget i Oslo
934 15 674, brit.totland@gmail.com

 

Begnaljom spel- og dansarlag (Sør-Aurdal kommune)
v/ Solfrid Olmhus
915 71 569, solfrid.olmhus@gmail.com

 

Etnedal spel- og dansarlag (Etnedal kommune)
[Ingen aktivitet]

 

Vårflaumen spel- og dansarlag (Nord-Aurdal kommune)
v/ Jonny Rye
959 37 197, jonnyrye10@gmail.com

 

Øystre Slidre spel- og dansarlag (Øystre Slidre kommune)
v/ Sissel Bolstad
sissel.bolstad16@gmail.com | 958 76 128

 

Vestre Slidre folkemusikk- og danselag (Vestre Slidre kommune)
v/ Randi Før

91577695, randfoer@online.no

 

 

Valdreskvelven spel- og dansarlag (Vang kommune)
v/ Åshild Gjevre og Ivar Hemsing

 ashildgj@hotmail.com, tlf 976 17 406

ikhemsing@gmail.com | 481 28 610