Rekruttering

Valdres folkemusikklag er eit lag basert på frivillig innsats frå medlemmene i dei lokale spel- og dansarlaga i Valdres og Valdreslaget i Oslo. Her skriv vi litt om ein del av rekrutteringsaktivitetane som regionlaget driv.

Ungdomssamlingar

Ein gong i månaden arrangerer Valdres folkemusikklag samlingar for ungdom som spelar hardingfele og langeleik i kulturskulen. Det er fire samlingar i haust; 13. september, 11. oktober, 8. november og 6. desember.

Desse datoane møtast elevar frå heile Valdres i lokala til Nord Aurdal kulturskule frå kl 16 til 18. Det er gruppeundervisning og ei felles matøkt midt i timen.

Hardingfelegruppa starta alt i vår, og dei har samla cirka 8-10 deltakarar kvar gong. I sommar deltok dei med lagspel med 10 personar på Landskappleiken. Valdres folkemusikklag kjøper undervisning frå kulturskulen i Valdres, og gruppeundervisninga er såleis ein del av jobben til Jan Beitohaugen Granli.

Langeleikgruppa er ny i haust, og ulike instruktørar vil byte på å leie øvingane. Knut Aastad Bråten var første læraren, seinare vil mellom anna Elisabeth Kværne ta ein tur innom. Oddrun Hegge organiserer langeleikarane.

Aldersgruppa er frå omlag 11 til 19 år.

Samlinga for hardingfeleelevane kostar 400 per halvår. (Langeleikgruppa er førebels basert på dugnad)

Vil du vera med? Ta kontakt med Valdres folkemusikklag (post@valdresfolkemusikklag.no) eller ring Frode Rolandsgard, tlf 91197407

Kurset er støtta av Valdres ungdomslag.

Meir info og påmelding: 
Kontakt

Lærar: Jan Beitohaugen Granli (lærar)
beitohaugen@hotmail.com / tlf. 90739561
 
eller
Frode Rolandsgard (Valdres folkemusikklag)
frode.rolandsgard@talik.no / 91197407

eller
Oddrun Hegge: e-post: audun.bratrud@n2u.no

Strunkeveko og Ministrunken

Strunkeveko er noregs største vekekurs i folkemusikk og folkedans. For ungdom i alderen 11-24 år. Sjå www.strunkeveko.no for meir info

Opplæring i kulturskulene

Kulturskulene i Valdres gjev eit omfattande tilbod i folkemusikkopplæring, t.d. i hardingfele, kveding, langeleik og toradar. Valdres folkemusikklag og medlemslaga deira ser det som ei viktig oppgåve å skape sosiale møteplassar for desse ungdomane i form av sommarkurs, helgesamlingar og tilbod om ekstra undervisning i større grupper eller lag. Ta kontakt med kulturskulen i heimkommunen din for å høyre om undervisningstilbodet.