Kontaktinformasjon
Adresse:
Valdres folkemusikklag
Tyinvegen 27
2900 Fagernes

Styreleiar Frode Rolandsgard
tlf. 91197407
e-post: frode.rolandsgard@talik.no

Styremedlemer:
Mari Ormberg, Astrid Rogne, Kyrre Strand og Guro Kvam.


Vil du bli medlem i Valdres Folkemusikklag og eit av medlemslaga? Gå hit
Medlemskapen inkluderer medlemskap i den nasjonale folkemusikk- og danseorganisasjonen FolkOrg