Medlemslaga i Valdres Folkemusikklag

Valdres folkemusikklag har 7 lokale medlemslag. For aktivitetar i lokallaga fylgj lenkene under:

Valdreslaget i Oslo

Begnaljom spel- og dansarlag (Sør-Aurdal kommune)
v/ Solfrid Olmhus

Etnedal spel- og dansarlag

Vårflaumen spel- og dansarlag  (Nord-Aurdal kommune)
v/ Jonny Rye
https://www.facebook.com/V%C3%A5rflaumen-spel-og-dansarlag-338181000334978/


Øystre Slidre spel- og dansarlag
v/ Marit Karlberg
https://www.facebook.com/oystreslidrespelogdans/


Vestre Slidre folkemusikk- og danselag
v/ Frode Rolandsgard / 91197407
https://www.facebook.com/vestreslidrefolkemusikkogdanselag


Valdreskvelven spel- og dansarlag (Vang kommune)
v/ Jørgen Kvam