Grasrotandelen går altså ikkje utover innsatsen eller premien til den som spelar, men er ein ny måte å fordele overskot frå Norsk tipping til idrett og kulturføremål, der brukarane sjølve kan bestemme over ein del av innsatsen sin.

Her er to forskjellige måtar du kan knyte deg til ein grasrotmottaker:
1) www.norsk-tipping.no:
Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til.

2) Ta med organisasjonsnr til tippekommisjonæren. Laget sitt organisasjonsnr er: 971 537 876


Grasrotandelen 
Ved utgangen av april utgjorde grasrotandelen til folkemusikklaget ca. kr. 7000. Dette kjem godt med, og vil bli brukt til beste for folkemusikken og folkedansen. Takk til dei som støttar folkemusikklaget!