Tevlingskontoret opnar kl 10.00, kappleiken går frå 11.00 - 17.00. Lagdansen freistar me samle kl 14.00.

På kvelden blir det stor dansefest med mykje godt danselæte, samt finalekonsert, premieutdeling og runddanstevling :)

Førehandspåmelding via nett: www.paamelding.folkemusikk.no

Prisar førehandspåmelding:
Senior 100,-
junior 75,-
rekrutt 50,-
2.gongs påmelding 50,-

Påmelding på kappleiksdagen:
Senior 150,-
junior 100
rekrutt 50,-

Nytt av året er ei mønstringsklasse: "Raklespel til heider og ære". Dette er klassa for dei spelemennene som ein sjeldan høyrer. Her spelast det kun ein lått. Inga døming. Deltakaravgift kr 50,-

Finalekonsert og premieutdeling kl 19.00, dansefest frå kl 20.00. Runddanstevling med 1000,- kr til beste dansepar kl 22.00.

Heile programmet finn de her (pdf)

Velkomne !