Jan Beitohaugen Granli har eit godt grep om hardingfela og den norske folkemusikktradisjonen. Eivind Dølerud spelar på fleire strenger og har rotfeste i den klassiske musikken. Under Jørn Hilme-stemnet blir dei to lokale musikarane å sjå på same scene. Frå to ulike musikalske ståstaden møtest Beitohaugen Granli og Dølerud til musikalsk forbrødring på heimebane. Ta med borna på ei framsyning utanom det vanlege, kanskje dukkar det til og med opp ein liten traktor!

VALDRES FOLKEMUSEUM // LØRDAG Kl.14.00 // KR.50