ØVINGSPLAN VINTER og VÅR 2016:

13. januar: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
27. januar: danseøving og toradarøving

03. februar: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
24. februar: danseøving og toradarøving

09. mars: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
16. mars: danseøving og toradarøving

06. april: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
20. april: danseøving og toradarøving

04. mai: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
18. mai: danseøving og toradarøving

01. juni: spel på toradar, langeleik og hardingfele, song og dans
15. (08) juni: danseøving og toradarøving

Alle spel og danseøvingar er frå 16.00 - 18.00
Alle danseøvingar er frå 16.00 - 17.30

SAMSPELTILBOD VINTER/VÅR 2016
Halling (over 11 år)
Stian Roland mfl.

Torader (over 11 år)
Tom Kjetil Tørstad mfl.

Hardingfele (Under 11 år)+(over 11 år)
Jan Beitohaugen Granli, Ellen Persvold mfl.

Langeleik (under 11 år)+(over 11 år)
Elisabeth Kværne, Oddrun Hegge mfl.

Song (over 11 år)
Marit Karlberg

16.00 – 16.40 Øving i grupper
16.40 – 17.00 Pause med pølser
17.00 – 17.30 Øving i grupper
17.30 – 18.00 Felles dans og dansespel

DANSEØVINGAR VINTER/VÅR 2016
16.00 - 17.30 Instruksjon i springar, bonde og gamaldans. Pause med pølse midt i økta. Instruktør Stian Roland mfl

Generell info: Frode Rolandsgard, 91197407, ta elles kontakt med dei ulike lærarane.

Vel møtt!