Tradisjon

På desse sidene vil det etterkvart koma informasjonsstoff om Valdrestradisjonen innanfor folkemusikk- og dans. Er det nokon som har noko dei vil bidra med, er de velkomne til å sende det inn til oss - anten det er artiklar, bilete eller historier.

Tradisjonskart over spelemenn i Valdres. (ekstern side) © Tore Bolstad og Håkon Asheim


Artiklar:
Historia om dei 25 første åra til Valdreskvelven spel- og dansarlag (ekstern lenke)
Om kyrkjeklokketradisjonen i Valdres Av Henning Andersen (ekstern lenke)
Runddansen i Valdres. Av Ingar Ranheim
Munnharpebølgen. Av Hans-Hinrich Thedens, UiO (ekstern lenke)

Omtaler og intervju med tradisjonsberarar:
Trygve Bolstad (ekstern lenke)
Harald Fylken (ekstern lenke) 
Ola Grihamar (ekstern lenke) og her
Jørn Hilme (av Olav Moe)
Ulrik i Jensestogun Av Elisabeth Kværne (ekstern lenke)
Olav Moe (ekstern lenke)
Barbro Myhre (ekstern lenke)
Haldor Røyne (ekstern lenke)
Intervju med dansaren Olav Øraker frå Øystre Slidre. Spelemenn frå Vang (ekstern lenke)
Langeleikspelarar i Valdres (ekstern lenke)
Om spelemenn i Sør-Aurdal (ekstern lenke)


Artiklar om folkemusikarar frå Valdres på wikipedia.org
Torleiv Bolstad
Ola Brenno
Ola Bøe
Jørn Hilme
Olav Moe
Haldor Røyne
Olav Snortheim

Myspace:
Ivar Ringestad