I forkant av påskefesten blir det arrangert kurs i bonde (dans) frå kl 14 - 17 på Solhaug. Pris kr 150 for vaksne og kr 100 for studentar, dei under 18 år går gratis. Ta med dansesko og noko og drikke. Påmelding til Jan Beitohaugen Granli på tlf 907 39 561 eller på Facebook.

Årest påskefest går av stabelen  kl 19 - 02. Det blir dans med mange dyktige spelemenn og sal av drykk. Dette er ein sendingsfest, dvs at de tek med den maten de har lyst til å eta. Pris kr 150 for vaksne, kr 100 for studentar og gratis for dei under 18 år. Meld dykk på til Jan Beitohaugen Granli på tlf 907 39 561 eller på Facebook
 

Vel møtt!