Søkje tilskot

Lokalt
Prosjektmiddel til folkemusikk i Valdres. Kontakt ....

Vaksenopplæringsmidlar
Sjå nettsidene til musikkens studieforbund , du kan også be hedmark og oppland musikkråd om råd og hjelp.

Nasjonalt
Sjå FolkOrg sine nettsider. Her