FolkemusikkUng

Cirka ei helg i månaden arrangerer Valdres folkemusikklag samlingar for ungdom som deltek på hardingfele, langeleik, song, munnharpe eller halling i kulturskulen.
Søk opp sida FolkemusikkUng på facebook, for å finne datoar.

Vil du vera med? Ta kontakt med Valdres folkemusikklag (post@valdresfolkemusikklag.no) eller ring Frank Henrik Rolland 90632556 eller Frode Rolandsgard, tlf 91197407

FolkemusikkUng mottek støtte Oppland fylkeskommune.

Strunkeveko og Ministrunken

Strunkeveko er noregs største vekekurs i folkemusikk og folkedans. For ungdom i alderen 11-24 år. Sjå www.strunkeveko.no for meir info

Opplæring i kulturskulene

Kulturskulene i Valdres gjev eit omfattande tilbod i folkemusikkopplæring, t.d. i hardingfele, tradisjonssong, langeleik, halling og toradar. Valdres folkemusikklag og medlemslaga deira ser det som ei viktig oppgåve å skape sosiale møteplassar for desse ungdomane i form av sommarkurs, helgesamlingar og tilbod om ekstra undervisning i større grupper eller lag. Ta kontakt med kulturskulen i heimkommunen din for å høyre om undervisningstilbodet.