Opplæringa på instrument og dans går hand i hand, og tilbodet er eit godt supplement til ordinær undervisning i kulturskulen. I tillegg er det ein viktig sosial arena, samlingsplass og miljøbyggar for barn og ungdom. Undervisninga skjer ca ein gong i månaden på Valdres folkemuseum. Tilbodet er gratis! 

28.08: For dei under 12 år - 11.09:  For dei f.o.m 12 år - 25.09:  For dei under 12 år - 09.10:  For dei f.o.m 12 år - 23.10:  For dei under 12 år - 06.11:  For dei f.o.m 12 år -

20.11:  For dei under 12 år - 04.12:  For dei f.o.m 12 år - 18.12:  For dei under 12 år

Instruktørar for dei under 12 år

Halling – Julian Steinsrud  

Hardingfele – Jan Beitohaugen Granli

Song – Marit Karlberg 

Langeleik – Oddrun Hegge og Elisabeth Kværne 

Pardans: Julian Steinsrud. Spelemann: Jan Beitohaugen Granli

16.00-16.15 Mat

16.15-17.00 Undervisning

17.00-17.30 Dans

Instruktørar for dei f.o.m 12 år

Halling – Bjørn Strand

Hardingfele – Sivert Holmen

Song – Marit Karlberg

Langeleik – Oddrun Hegge 

Munnharpe – Jan Beitohaugen Granli

Pardans: Sivert Holmen. Spelemann:  Frank Rolland 

16.00-17.15 Undervisning

17.15-17.30 Mat 

17.30-18.00 Dans