Som medlem av eit av spel- og dansarlaga i Valdres er du også med i regionlaget Valdres folkemusikklag og i den nasjonale folkemusikk- og danseorganisasjonen FolkOrg.

Gå inn her og skriv inn kva for lokallag i Valdres du vil melde deg inn i.