Musikkaferitiff under Hemsingfestivalen med Marit Karlberg og Frank Rolland

: Frydenlund skysstasjon i Aurdal.
Tid: fredag 21. februar 16:00