Spelemannslaget til fremjing av møsegrodde låttar

Konsert med møsegrodde låttar som knapt har vore i bruk på 50 år! Etter konserten er det rakfisklag og dans.

Inngang: Konsert 150,-/konsert og rakfisklag: 300/250,-

Arrangør: Hilme året rundt
: Kvamshall
Tid: lrdag 23. november 19:00
Konsert og dans
http://hilme.no/hilme-aaret-rundt.aspx