Natt på museet

Intimkonsertar med Ottar Kåsa, Gunvor og Oddrun Hegge, og eggande springar- og runddansespel ved Gjevriskaradn og andre. Konsertar, dans og fest? Du kjem!

Inngang: 200,- Gratis for alle som var frivillige på Jørn Hilme-stemnet og Strunkeveko 2019!

Arrangør: Hilme året rundt
: Slidrehuset, Valdres folkemuseum
Tid: fredag 20. september 19:00
Konsert og dans
http://hilme.no/hilme-aaret-rundt.aspx