Vedtekter

Gjeldande vedtekter er frå mars 2011:
Valdres folkemusikklag vedtekter mars 2011.pdf