Eventuelle saker som skal takast opp må sendast inn til styret minst ei veke før møtet.

 

Kontakt:

Gustav Berger, leiar: 906 90 238, guberger@hotmail.com

Kjellbjørn Karsrud, nestleiar: 404 51 798, kjellbjorn_1986@hotmail.com